Het taalgroeidossier

Aanmelden  Belangrijke Documenten

Als Reno-student heb je gekozen voor het leraarschap en zal taal voortaan je werkinstrument bij uitstek zijn. De recentste taalbeleidsnota van minister Vandenbroucke, ‘De lat hoog voor talen’, stelt het bovendien heel duidelijk: ‘Elke leerkracht is (ook) een leerkracht Nederlands!’.

Via een gestructureerd taalbeleid zullen we jou tijdens je driejarige opleiding zorgvuldig screenen, zo een concrete probleemanalyse en –identificatie verkrijgen en je vervolgens begeleiden om zelfstandig tot een betere taalvaardigheid te komen. Het taalgroeidossier werd daarbij ontwikkeld als concreet werkinstrument om gaandeweg de vereiste taalcompetenties te trainen en te bereiken. Het zal je een antwoord bieden op vragen als: Welke basisvaardigheden bezit je al? Waar ondervind je nog problemen? Welke hulp kunnen wij je aanbieden als remediëring of welke hulp kun je als student zelf inschakelen? Welke documenten/acties kunnen je helpen je groeiproces te bewijzen?


 In 2017 -2018 houden we voor de eerstejaarsstudenten rekening met je inzet en vorderingen op het vlak van spreken (logopedie) en spellen. Voor de tweede- en derdejaarsstudenten richten we ons daarnaast ook op de lees- en schrijfvaardigheid (werkpunten schrijfportfolio). Voor spelling kun je meer oefeningen vinden op de cd-rom 'Spel Correct' (aan te kopen via de bibliotheek) of de Software Nederlandse Spelling. Gelieve te werken met Internet Explorer of Firefox Dus niet met Google Chrome!